Tumbuka öyrənin

Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq tumbuka öyrənin və əminliklə danışın. “uTalk”la elə indi başlayın!


tumbuka haqqında

Tumbuka dilinin heç bir ölkədə rəsmi statusu yoxdur, lakin danışanları daha çox Malavi və Zambiyada yaşayırlar. çitumbuka və ya citumbuka kimi də tanınır, burada "çi-" və ya "ci-" prefiksi "dil" deməkdir. Yəni verilmiş sözlər "tumbuka xalqının dili" kimi tərcümə olunur. Malavidə də danışılan nıyanca ilə yaxından əlaqəlidir. Tumbuka dilində bantu ailəsindəki dillər üçün tipik olan sinifli isim sistemi var: bütün isimlər canlı, cansız, mücərrəd və s. kimi qruplara bölünür.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Harada danışılır?

Malavi

Zambiya

Tanzaniya

People Talking

Danışanların sayı

2.000.000

Family Tree

Dil ailəsi

Niger-Konqo

Atlantik-Konqo

Benue-Konqo

Bantu

Maraqlı faktlar — Tumbuka

  • Bu dildə istənilən ismi, yeri və ya şəxsi bildirmək üçün, həqiqətən, faydalı olan "ujeni" sözü var. Ekvivalenti "şey", "həmin yer", "həmin adam". 
  • İnkar bildirmək üçün cümlənin sonuna "chala" və ya "yayi" artırmaq kifayətdir.
  • Tumbuka say sistemində saylar 5-ə qədərdir, sonra isə: 6 "5+1", 7 "5+2" və s. kimi davam edir. Bu o deməkdir ki, yerli əhali ən çox 20-yə qədər bu sistemdən istifadə edir, say daha çox olduqda isə ingilis say sisteminə keçir.

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Gündəlik hadisələri əhatə edən 60-dan çox mövzunun özündə cəmləşdirdiyi 2500-dən çox söz və ifadə

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır