Opi tumbukaa

Opi käytännön tumbukaa arkielämän tilanteisiin! Yksinkertaista, nopeaa ja helppoa oppimista. Puhu tumbukaa varmuudella. Aloita nyt uTalkin avulla!


Tietoa tumbukasta

Tumbukalla ei ole virallista asemaa missään maassa, mutta suurin osa sen puhujista asuu Malawissa ja Sambiassa. Tumbukan omankielinen nimi on chitumbuka tai citumbuka – etuliitteen chi- tai ci- merkitys on tässä yhteydessä 'kieli', joten nimen merkitys on 'tumbukoiden kieli'. Tumbuka on läheistä sukua niin ikään Malawissa puhutulle chichewalle. Tumbukassa on bantukielille ominainen substantiiviluokkajärjestelmä: kaikki substantiivit on luokiteltu sen mukaan, viittaavatko ne esimerkiksi elolliseen olentoon, elottomaan esineeseen vai abstraktiin käsitteeseen, ja ne käyttäytyvät eri tavoin niiden luokasta riippuen.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Missä sitä puhutaan?

Malawi

Sambia

Tansania

People Talking

Puhujien määrä

2 000 000

Family Tree

Kielikunta

Nigeriläis-kongolaiset kielet

Atlantinkongolaiset kielet

Benuenkongolaiset kielet

Bantukielet

Hauskoja faktoja — Tumbuka

  • ujeni on erittäin hyödyllinen sana, sillä sitä voidaan käyttää minkä tahansa paikkaan, henkilöön tai muuhun asiaan viittaavaan substantiivin sijasta. Sen suomenkielisiä vastineita voisivat olla tilanteesta riippuen esimerkiksi juttu, se paikka tai tiedät kyllä kuka.
  • Virkkeen merkitys voidaan muuttaa kielteiseksi lisäämällä sen loppuun sana chala tai yayi.
  • Tumbukassa on erilliset lukusanat vain viiteen saakka, joten 6 on 5 + 1, 7 on 5 + 2 jne. Lukuihin viittaavat ilmaukset voivat olla siksi varsin pitkiä, ja paikalliset käyttävätkin yleensä tumbukankielisiä lukusanoja vain noin lukuun 20 saakka ja vaihtavat tämän jälkeen käyttämään englanninkielisiä lukusanoja.

Jo yli 30 miljoonaa ihmistä on aloittanut uuden kielen oppimisen uTalkin avulla

Treasure

Yli 2 500 sanaa ja fraasia ja yli 60 aihetta, jotka kattavat arkielämän tilanteet

Native Speakers

Harjoittele puhumista ja vertaa ääntämystäsi äidinkielisiin puhujiin

Games

Peleihin perustuva oppiminen on hauskaa ja intuitiivista