Lær jèrriais

Lær jèrriais på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk bretonsk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om jèrriais

Jèrriais, eller Jersey-fransk har vært i bruk på Jersey en av de største Kanaløyene i over 1000 år. Språket stammer fra normannisk, som hadde sin opprinnelse i Nord-Frankrike. Til tross for at språket var hovedspråket på Jersey, så begynte antall talere å synke på 1800-tallet. Språket ansees i dag for å være truet. Jersey sin regjering leder i dag innsatsen for å revitalisere språket. Regjeringen har også erklært at jèrriais likestilles med engelsk og fransk som offisielle språk på øyen, de har også hjulpet til med å legge inn språket i uTalk appen.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Jersey

People Talking

Antall talere

500

Family Tree

Språkfamilie

Indoeuropeiske

Kursiv

Romanske

Germansk

Morsomme fakta — Jèrriais

  • Å ‘sove som en nise’- dormi comme un pourpais’- betyr å sove godt. 
  • Spør en jèrriaistaler hvordan de har det og de svarer kanskje med ‘comme un vyi’ (som en gammel mann), ‘comme lé temps’ (som været), eller ‘comme eune pouque mouoillie’ (som en våt pose).
  • Uttrykket ‘ku-farget’ - ‘couleu d’vaque’ - refererer til den gulbrune fargen på jerseyfe, som er en kurase som opprinnelig stammer fra Jersey.
  • Under den tyske okkupasjonen av Jersey under andre verdenskrig, benyttet lokalbefolkningen seg av jèrriais for hemmelig kommunikasjon seg imellom.
  • Jèrriais er nært beslektet med både guernésiais som snakkes på naboøyen Guernsey, og sercquiais som snakkes på naboøyen Sark. Sercquiais stammer opprinnelig fra jèrriais.
  • Svart smør, som på jèrriais kalles ‘lé nièr beurre’, er en Jersey spesialitet lagd av eppler, cider og krydder, men ingen meieriprodukter!

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt