เรียนภาษาท็อกพิซิน

เรียนภาษาท็อกพิซินทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาท็อกพิซินด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาท็อกพิซิน

ท็อกพิซิน ก็คือ 'Talk Pidgin' ภาษาอังกฤษที่พูดแบบผิดๆถูกๆแค่ต้องการสื่อสารให้เข้าใจ เป็นหนึ่งในสามภาษาทางการของปาปัวนิวกินี ประเทศที่มีภาษามากกว่า 850 ภาษา ในสภาพแวดล้อมที่มีหลายภาษานี้ ท็อกพิซิน ได้พัฒนาเป็นภาษากลางที่ใช้สำหรับการติดต่อค้าขาย นับตั้งแต่นั้นมาได้กลายเป็นภาษาที่ฟังดูแตกต่างจากเจ้าของภาษา และตอนนี้ถูกจัดให้เป็นภาษาครีโอล โดยคำศัพท์ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากภาษาอังกฤษ, แต่ก็มีอิทธิพลจากภาษาเยอรมัน และภาษาท้องถิ่นของชนพื้นเมืองด้วย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ปาปัวนิวกินี

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

4,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ครีโอล

อังกฤษ-เป็นรากฐาน

แปซิฟิก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ท็อกพิซิน

  • คำว่า 'บ้าน' คือ 'haus', และมีหลายคำที่มาจากคำนี้: haus kaikai หรือ 'ร้านอาหาร', ซึ่งแปลตรงตัวคือ 'บ้านอาหาร', haus moni หรือ 'ธนาคาร', ก็คือ 'บ้านเงิน', haus sik หรือ 'โรงพยาบาล',ก็คือ 'บ้านคนป่วย 'และ haus dok sik หรือ 'สัตว์แพทย์', คือ 'บ้านหมาป่วย'
  • 'ยาสีฟัน' คือ sop bilong tit - 'สบู่สำหรับฟัน' - และ 'ยาสระผม' คือ sop bilong gras - 'สบู่สำหรับหญ้า' ใช่แล้ว 'grass'' หมายถึงทั้ง 'หญ้า' และ 'เส้นผม'!
  • ในประเทศที่มีภาษามากกว่า 850 ภาษา ภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด และเป็นหนึ่งในภาษาราชการเพียงสามภาษาเท่านั้น อีกสองภาษาก็คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฮิริโมตู
  • ภาษานี้เรียกอีกอย่างว่า ภาษาผสมปาปัวนิวกินี

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย