เรียนภาษาท็อกพิซิน

เรียนภาษาท็อกพิซินทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาท็อกพิซินด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาท็อกพิซิน

ท็อกพิซิน ก็คือ 'Talk Pidgin' ภาษาอังกฤษที่พูดแบบผิดๆถูกๆแค่ต้องการสื่อสารให้เข้าใจ เป็นหนึ่งในสามภาษาทางการของปาปัวนิวกินี ประเทศที่มีภาษามากกว่า 850 ภาษา ในสภาพแวดล้อมที่มีหลายภาษานี้ ท็อกพิซิน ได้พัฒนาเป็นภาษากลางที่ใช้สำหรับการติดต่อค้าขาย นับตั้งแต่นั้นมาได้กลายเป็นภาษาที่ฟังดูแตกต่างจากเจ้าของภาษา และตอนนี้ถูกจัดให้เป็นภาษาครีโอล โดยคำศัพท์ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากภาษาอังกฤษ, แต่ก็มีอิทธิพลจากภาษาเยอรมัน และภาษาท้องถิ่นของชนพื้นเมืองด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ปาปัวนิวกินี

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

4,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ครีโอล

อังกฤษ-เป็นรากฐาน

แปซิฟิก

เรื่องสนุกของภาษา — ท็อกพิซิน

  • คำว่า 'บ้าน' คือ 'haus', และมีหลายคำที่มาจากคำนี้: haus kaikai หรือ 'ร้านอาหาร', ซึ่งแปลตรงตัวคือ 'บ้านอาหาร', haus moni หรือ 'ธนาคาร', ก็คือ 'บ้านเงิน', haus sik หรือ 'โรงพยาบาล',ก็คือ 'บ้านคนป่วย 'และ haus dok sik หรือ 'สัตว์แพทย์', คือ 'บ้านหมาป่วย'
  • 'ยาสีฟัน' คือ sop bilong tit - 'สบู่สำหรับฟัน' - และ 'ยาสระผม' คือ sop bilong gras - 'สบู่สำหรับหญ้า' ใช่แล้ว 'grass'' หมายถึงทั้ง 'หญ้า' และ 'เส้นผม'!
  • ในประเทศที่มีภาษามากกว่า 850 ภาษา ภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด และเป็นหนึ่งในภาษาราชการเพียงสามภาษาเท่านั้น อีกสองภาษาก็คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฮิริโมตู
  • ภาษานี้เรียกอีกอย่างว่า ภาษาผสมปาปัวนิวกินี

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย