Научи у китайски (Шанхай)

Научи у китайски (Шанхай) с практични, реални ситуации! Просто, бързо и лесно научаване. Говори шанхайски с увереност. Започни сега с uTalk!


За у китайски (Шанхай)

Шанхайският е диалект на У китайски, който се говори в югоизточен Китай. Първоначално шанхайският език се използва само в града и покрайнините му и не е разбираем за говорещите по-разпространения диалект - опростен китайски. След като опростения китайски става официален език на Китай през 1949 г., използването на шанхайски драстично спада. След икономическите реформи от 1978 г., все повече хора от вътрешността на Китай, както и от други държави, се местят да живеят в града, което намалява нуждата от езика още повече. След 2005 г. обаче се появяват движения за защита на шанхайския език, включително използването му в детските градини, както и от певци, които пеят песните си на този диалект.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Къде се говори?

Шанхай

People Talking

Брой говорещи

14 000 000

Family Tree

Езиково семейство

Синитски

Сино-тибетски

Забавни факти — У Китайски (Шанхай)

  • На старошанхайски "шанхай" означава: "(качвай се) на борда на кораба". Смисълът датира от стари времена, когато моряците са се опитвали да примамят доверчивите селяните на борда на кораба, за да ги отвлекат.
  • През 18ти век християнските мисионери в Шанхай разработват свои собствени системи за писане на шанхайски, като понякога използват китайски йероглифи или латински букви, а понякога измислят графични знаци, за да представят звуците.
  • Шанхайският идиом, който се използва за някой, който се преструва на много зает, но всъщност не прави нищо, 捣糨糊 dao jiangwu, буквално означава, че "разбърква лепило".
  • Да пуснеш бял гълъб, 放白鸽 fang bage, означава, че не си спазил обещание или не си отишъл на среща.
  • Да нарисуваш манастир в спираловидна черупка, 螺蛳壳里做道场 lusi koli zu daosang, означава, че организираш събитие или ръководиш бизнес в малко пространство.

uTalk е помогнал на повече от 30 милиона души да проговорят нов език

Treasure

Над 2500 думи и изрази, в 60+ теми обхващащи ежедневни ситуации

Native Speakers

Упражнявай се да говориш на езика и сравнявай произношението си с това на хора, за които е роден

Games

Ученето на базата на игри е забавно и интуитивно